10 Eylül 2008 Çarşamba

KÜÇÜCÜK CANLI OLAN ARILARDAN FAYDALANDIĞIMIZ ÜRÜNLER...

Küçücük ama çok maharetli olan arılardan beslenme,sağlıkta sanayii de ve ticarette kullanılmak
üzere almış olduğumuz ürünleri sıralıyacağız . Daha sonraki blok oluşumlarında bu ürünleri ayrı ayrı biraz daha geniş olarak izah edilecektir.
--- ARI ÜRÜNLERİ ---
1 - BAL
2 - POLEN
3 - PROPOLİS
4 - ARISÜTÜ
5 - ARI ZEHİRİ
6 - MUM
7 - ARI OĞULU
8- ANA ARI (KRALİÇE)
BAL
Arıların binbir çiçekten topladıkları nektarı bala
dönüştürüp kovanlarımıza depoluyorlar. bizlerde
bu balı çeşitli amaçlarla vazgeçilmez kullanılanlarımız olarak değerlendiriyoruz.POLEN
Memleketimizin çeşitli yörelerinde çiçeklerin erkek üreme birimlerinde almış oldukları ve kendilerinin beslenmelerinde kullanmalarının dışında, günlük hayatımızın çeşitli alanlarında tüketilmektedir.

PROPOLİS

Arıların bitkilerin genç filiz ve sürgünlerinden almış oldukları reçinemsi bir maddedir. Arılar bunu bir içgüdü olarak
kovanların çatlak,kırık ve açık yerlerini kapamakta ve ön uçma deliğini daraltmakta kullanırlar. İnsanlık içinse sayılamıyacak kadar çok sahada kullanılmaktadır.
ARISÜTÜ
Arıların kraliçe ve larvaları beslemek içinoluşturdukları harika bir besin maddesidir. 18 günlükten küçük arıların üretebildikleri üründür.Beşeriyette ise kullanım alanları saymakla bitmez. Ayrı bir blog da izahı daha geniş yapılacaktır.ARIZEHİRİ
Arıların korunma içgüdüsüyle kullandıkları iğnenin bağlı olduğu zehir kesesinden çıkan
bir sıvıdır. Gelişmiş ülkelerde ağırlıklı olarak
romatizmal hastalıkların tedavisinde
kullanılmaktadır.
MUM
Arıların ürettikleri balları depolamak için kovanlara ördukleri peteklerim ana maddesini arı mumu oluşturur ve arılar bu mumu topladıkları nektardan elde ettikleri balı harçayarak üretirler. Ağırlıklı temel petek üretiminde kullanılan mum sağlık ve kozmotik ve boya sanayiindede kullanılmaktadır.


ARI OĞULU
Arıcılarımızda arı oğulunu çok önemli arı ürünlerinden sayarlar.Kolonilerinin çoğalması ve devamı için mutlaka önemlidir. Eğer arıcılar kendi arılarının çoğaltmalarını tabii veya suni oğullarla gerçekleştirmezlerse bunuda dışarıdan satınalma durumunda kalacaktır. O nedenle arı oğulu arıcılar için önemlidir.

Arı ürünlerini oluşturan bu konu başlıkları tek tek ve ayrı bloglar halinde oluşturulacaktır. Konu karmaşık bir içerik taşıdığı için her ürün
resimlemelerle birlikte izlemenize sunulacaktır.
ANA ARI (kraliçe)


Arıcılıkta olmazsa olmazlardan biride
kraliçe yani ana arıdır. Ana arını kaliteli oluşu arı külliyetinin çok olmasını ve bol bal alımını sağlıyacak
olması bakımından önemlidir.Ayrıca
kraliçe üretimi yapmak demek para kazanmak demektir...

2 yorum:

Ballı Baba dedi ki...

Değerli kardeşim; Bütün bu ürünler harika olduğu gibi insan sağlığı içinde çok önemlidirle. Ne yazıkki yeterince tanıtılamadığı için tüketimleride az olmaktadır. Arıcılarımızın bu konularda eğitilerek ürün çeşitliliğine bir an önce önem vererek üretime başlamalıdırlar. Sadece propolise asrın mucizesi denilmesi işin önemini ortaya koyar diyebiliriz...

mahmudiyearicilik dedi ki...

Faydalı bilgiler Arı ürünlerinin faydalarını herkese anlatmalı herkesi bu konuda bilgilendirilmeli paylaşımın için teşekkürler.
SELAMLAR