9 Ekim 2007 Salı

BİR HAFTA SONRASINDA KOZLU BALIKÇI BARINAĞI...


Geçen hafta özellikle inşaatın uç kısmına giderek beton blokların denize indirilişini görüntülemeyi istemiştim. Ancak öğle paydosuna rastladığı için çalışma durmuştu. Ben bunu düşünememiştim. Ama geçen hafta oluşturduğum resimleri aldım ve orada bulunan görevliler öğleden sonra beton blokların denize indirilmesine devam edilecek dediler. Benim saatli başka bir proğramım nedeniyle bekleyemeden oradan ayrıldım. Bu gidişimde ise beton blokların getirilmeleri ve denize indirilmelerini hem seyrettim hemde resimledim.
İşte barınak girişi itibariyle döşenen bloklarım iç kısımdan görüntüleri. Bu kısmın önü beton dökümle tamamen kaplanacağı belirtildi.
İskele alanındada çalışmalar hızla devam etmekte ve iskele temeli oluşturulmakta.

Beton bloklar stoklandıkları yerden alınarak kamyonlar üzerinde iskele ucuna getirildiğinde
büyük vinçlerle arabaların sırtından alınarak denize doğru yönlendirilmekte


Vinç operatörünün vinci kulanması ve vincin uç kısmından bir görüntü. Beton blokların taşıyıcıların üzerinden alınması ve zemine yerleştirilmesi.

İşin en zor tarafı olan beton blokların deniz altına yerleştirilmesine sıra gelmiştir. Burada bir deniz aracı, bir dalgıç ve birde onun dalışını deniz aracından organize eden kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.
Dalgıç denize inmeye hazırlanmıştır. Denizi indirilen beton bloğun takip edilerek dikkatlice bir sakatlığa meydan vermeden yerleştirilmesi gerekmekte.
İşte bu titizlik ve düşüncelerle dalgıç denize inmekte.

Dalgıç su altındadır ve beton bloğun indirilip zeminle birleştirileceği yer titizlikle aranmakta. Uygun yere indirilmediyse dalgıç yüze çıkarak yukarıya çekilmesini ve gönderileceği yön yine dalgıcın işaretleriyle uygulanmakta ve uygun yerde bulunduğunda dalgıç yüze çıkarak bırakılması işaretini vermekte. Ardındanda bırakılan bloktan kelepçeleri sökerek vinç operatörüne çelik halatı çekmesi gerektiğini işaret etmektedir.
Bu arada hem vinci kullanan operatör ve hemde dalgıcın çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Dalgıcın deniz dibinde bloğun yerleşmesi anında vinç operatörü bloğu yanlışlık veya dalgınlıkla bırakması durumunda dalgıcın bir tehlikeyle karşı karşıya kalması ihtimal dahilindedir.
Yine dalgıcın blok zeminini tam emniyete almadan operatöre bloğu bırakmasını söylememeli,
gerekirse blok birkaç kez yukarıya kaldırılarak gerçekten bırakılması gereken yeri bulunduğu an işlem gerçekleştirilmektedir.
Beton bloğun deniz içerisinden vinç marifetiyle getirilerek bırakılması gereken yerin tesbitini
müteakip zemine bırakılmaktadır.

Beton bloklar mütemadiyen bu şekilde yerleştirilmekte önce deniz içerisinde yerleştirilen bloklar daha sonra üst kısımlara doğru konulmakta ama bu düz bir şekilde olmayıp bir köşesi aşağıya bakacak şekilde devam etmekte.
Çalışanların kaydettiğine göre 600-800 adet daha yeniden beton blok dökülmesi gerekmekte ve bu dökümede bu günlerde başlanılması gerekmekte. Çünkü kış ve derin dalgalar başlamadan fener kısmınun emniyete alınması işlemi de bitirilmesi gerekmektedir.
Tamamlanmasını müteakip şirin Kozlumuzun görünümünü değiştirecek ve birçok faydaları olacak balıkçı barınağının bir an önce bitirilmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz.

Hiç yorum yok: