8 Ekim 2008 Çarşamba

ARICILAR İÇİN, ARILARDAN ÜRETTİKLERİ VE KENDİLERİ İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP ÜRÜNLERDEN 8- ANA ARI (KRALİÇE ARI)

Arılığın bal üretiminde kullanılan kovanların bir kısmıyla, ara arı üretiminde kullanılan strafor ana arı üretim çiftli poşet kovanlarının görünümü.Arılığın sol tarafına konuşlandırırlan ana üretim kovanları.ANA ARI :Arı bireylerini oluşturan ve her kovanda bir adet olan, kovanın sevk ve idaresini sağlıyan fizyolojik olarak bütün arılardan büyük olan ve kovanın üreme ve idamesini sağlayan arıya ANA ARI veya KRALİÇE denir.


Ana arı her kovanda bir tane olan, asla iki tane olmayan, ancak oğul döneminde birden ziyade olabilen fakat kovan içerisinde ayrı kısımlarda oğul oluşumunda ve kovanda kalacak arılar ayrı ayrı yer alırlar. Genelde de oğul anında eski analı kısım kovanı terkedip oluşturduğu arı kısmıyla başka bir barınak veya kovanda yuvalanır.
Ana arı vücut yapısı itibariyle diğer arılardan hem büyük ve hemde geniş ve uzu bir karın yapısına sahiptir. Görevi kovanda sadece yumurtlamak ve kovanın idamesini sağlamak olan ana arı kendi ağırlığının 2-2,5 katı ağırlığında yumurtayı bir günde yumurtlar.
Ana arı kovanda iki çeşit yumurta yumurtlar bunlardan dölsüz yumurtladığı yumurtalardan erkek arılar oluşur, döllü yumurtalardanda hem işçi arı ve hemde gözün hacim büyüklüğüne ve genişliğine göre ana arılar oluşur. Yani bir söylemle ana arıyıda işçi arıyıda oluşturan yumurta aynı evsafta döllü olan işçi arı yumurtalardır. Aradaki fark sadece gözün yüksük olması durumunda ana arı küçük işçi arı gözüne yumurtlanmışsa da işçi arı olur.
Suni olarak hazırlanmış yüksüklere transer edilmiş ve anasız güçlü kovanlara verilerek oluşumu ve beslenmeleri yapılarak geliştirilen yüksükler anası satılan veya bir şekilde anasız kalan ana üretim kovanlarına bir veya birkaç tane verilerek takipe alınır. İlk ana çıktığı anda diğer yüksükler hemen orada alınarak yine anası olmayan başka kovanlara yerleştirilir. Şayet öyle yapılmazsa ilk çıkan ana diğer yüksükleri tahrip ederek anaları öldürür. İyi bir arıcı istifade edeceği ve para kazanacağı ana memesinin imhasına göz yummaz.


Ana arıların yumurtlanan işçi arı yumurtalarının 16. gününde yüksüğünden çıkar birkaç gün içerisindede çiftleşme uçuşuna çıkar. Çiftleşme uçuşusundan bir kaç gün geçtikten sonrada işçi arıların hissederek parlattıkları gözlere ilk yumurtalarını koymaya başlar.
Yandaki çerçevede görüldüğü gibi
10-15 günlük süreçte olduğu kovanın çerçevelerine düzenli yumurtalarla koyarak iyi intiba bırakan ana artık anasız bir başka kovana konulabilir veya satışa sunulabilir.Yan tarafta görülen çerevedeki ana hem yumurtlama ve hemde fiziki görünüş olarak
kaliteli bir ana arı özelliği taşıdığından blog okurlarıma sunmak istedim. Bu güzel örnek ana arı dostum Eskişehirli Mahmudiye arıcılık Bünyamin YİĞİT tarafından üretildiğini de övünçle söylemek istiyorum.


Arılıkta ana üretim poşetlerinin titizlikle kontrollerini mütaakip kusursuz olup, anasız kovanlarda kullanılacak veya satışa sunulacak arıların konulacağı ana arı kafeslerinin hazırlanması gerekir. Bu kafesler hem nakliye ve hemde ananın verildiği kovanlara alıştırılana kadar büyük önem arzederler. Kafes teliyle hazırlanmaları ve kekinin konulması itinayla yapılır.
Ali Çakır bu ana kafeslerinin hazırlanmasında el becerisini o kadar arttırmıştır ki kafesleri hazırlarken herkes onun el hareketleriyle maharetini sessizce izlerler. Hatta yine işyerimizin müdavimi değerli arkadaşım Dursun Sarı'nın arıcılıkla uzaktan yakından alaakası olmamasına rağnem dayanamaz ve o da kalkıp birkaç kafes hazırlayıverir.

Ana poşetinden alınıp ana kafesine konacak ana arı çok itinalı bir şekilde alınması lazım.

Bu bazı zaman ana maşalarıyla yapılsada kafese konulması sırasında genelde kaçırırdığından mutlaka yine el yordamına ihtiyaç duyulur.
Ama Ali Çakır öyle bir el melekesi geliştirdi ki çerçeve üzerinden anayı eliyle alıp hiç bir örseleme ve zarar vermeden kafesin içerisine indiriyor.


Ana arılarımız için tamamen ağaç kafesler tercih ediyoruz. hem daha sağlıklı ve hemde çok güzel bir albenisi olmaktadır.

Biz arılığımızda kavak veya ihlamur ağaçlarından yapılan ana kafeslerini kullanmamıza rağmen bazı şahıslar ve üretim istasyonlarının plastik kafes kullandıkları görülmekte. Değerli dostum Mahmudiye arıcılık Bünyamin Yiğit kardeşimden örnek kullanmak amacıyla istediğimde yukarıdaki ve bu resimi verdiğinden kendisine teşekkür ediyorum.Satın aldığımız veya kendi ürettiğimiz kafesli anaların anasız poşet kovanlara veya anasız anaç kovanlara konulmasına sıra gelmiştir. Bu işlemi yaparken kekin arının sıcağından eriyip anamızın zarar görmemesi için kek tarafın meyili devamlı birazcık aşağıya gelecek şekilde ayarlanır. Ya çıta aralarına arıların yoğunlukta olduğu bölgede sıkıştırılır veya yine arıların yoğun olduğu yerin üzerine konur. İkinci gün yine kek tarafının teli açılarak kafesten arıların çıkartıp almaları düşüncesiyle tekrar yerine konur.İşte bütün bu yapılan işlemlerden özet olarak diyebilirizki ana arı kovanın ana direğidir. Her yönüyle kaliteli olduğunda kovana dilediği gibi hükmeder KRALİÇE namıyla kovanda hükümranlığını sürdürür.
Ama verimden düşüp hastalandığında veya kendisinde bir özür oluştuğunda işçi arıların kılıcının boynunda olduğu ve hiçbir hükmünün kalmadığı ve öldürüleceği de kesindir.
Arılarımızdan üstün bir verim elde etmek için kaliteli ve sağlıklı, ayrıca çalıştığımız yere uyumlu genç ana arıları kullanmamız gerekmektedir. Genç ana satın almamız epey külfet oluşturmakta bunu her senede gençleştirdiğimizi düşündüğümüzde büyük bir meblağ tutmaktadır. Eğer üretimi kendimiz yapıyorsak işletmemize yüksek bir para kazandırmış olmaktayız.
Özet olarak arılardan elde ettiğimiz ürünlerin büyük bölümü sağlık alanında,bir kısmı yine ecza sanayii , kozotik sanayiinde, deri sanayiinde tekstilde ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmakta. Bir kısmı gıda olarak kullanılmakta ve bir kısmıda arıcılaıkta kullanılan ürünlerin elde edilişinde ve bir önemliside bu ürünlerin bir kısmını yine arıcılığımızı geliştirmekte ihtiyacımız olan mumun, oğulun ve ana arının yerine konmasında büyük parasal miktarı karşıladığı görülen bir gerçektir.
Bütün bu üretimlerin yapılmasıyla yurt ekonomimize çok büyük bir meblağın kazandırıldığını da asla unutmayalım. Bir örnek vererek arı ürünlerinin bu katkısının ne kadar fazla olduğunu izah etmeye çalışayım. Zonguldağımızda yurt ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan madenimizden sonra ikinci sırada olarak arıcılık yerini almaktadır .İşte gerçek olarak bu küçümsenecek bir rakam değildir.

Hiç yorum yok: